ธรรมะไม้จันทร์

ไม้จันทร์บนพานตั้ง........บทสอนสั่งให้หวนคิด

สิ่งแท้ของชีวิต..............ต้องบรรจบต้องพบพาน

มีเกิดย่อมมีดับ...............ล้วนลาลับละสังขาร

ธรรมะจากไม้จันทร์.........ฝากแง่คิดสาธุชน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยรสบทกวีความเห็น (0)