ตัวแบบในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

tomzt
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ไม่มีอะไรครับ เพียงแต่อยากทดสอบความสามารถของ WordPress 3.9 ที่เขาบอกว่า เข้ากันได้กับการ คัดลอก แล้ว วาง จาก Mircosoft Word เลยเอาบทความเก่าๆ เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วที่เขียนไว้แล้วไม่ได้ใช้ มาลองดู ผลปรากฏว่า ความสามารถนี้ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งครับ ไม่ถึงกับเทียบเท่า Microsoft Word โดยเฉพาะหากมีตารางซับซ้อนพอสมควรแบบในบทความนี้ก็จะแสดงผลแปลกๆ แต่ก็ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการที่ดีอันนึงของ WordPress เลยทีเดียวครับ เชิญอ่านกันได้เลยครับ

ตัวแบบในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(MODEL OF PROBLEM PRIORITIZATION FOR THE LOCAL ADMINISTRATION ORGANIZATION)

นายสุเทพ ยนต์พิมาย

บทคัดย่อ : การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนตามความเร่งด่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาตามความเร่งด่วนอย่างแท้จริง พบว่ายังไม่มีการใช้กระบวนการใดๆเข้ามาช่วยเหลือ จากศึกษาพบว่ามีการใช้กระบวนการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาของกระทรวงมหาดไทย ในการจัดการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและ กระบวนลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP) ซึ่งในเอกสารฉบับนี้จะทำการประเมินกระบวนการทั้งสองว่ากระบวนการใดสามารถจำแนกความสำคัญได้อย่างถูกต้องดีกว่า ผลการประเมินพบว่ากระบวนการกระบวนลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ สามารถจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ของกระทรวงมหาดไทยได้ พร้อมกันนี้ยังได้เสนอแนวคิดในการพัฒนา เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

อ่านต่อได้ที่ ตัวแบบในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พื้นที่แบ่งบันความรู้ความเห็น (0)