นิราศเมียนมาร์ (๕๗)

113) พระพุทธ ไสยาสน์ พระบาทคู่

บาทล่างอยู่ วางไว้ ให้ขนาน

บาทบนตั้ง วางทับ ประดับคาน

ก่อนนิพพาน พระท่านนี้ มีชีวี

พระนอนใหญ่ สร้างทับ ปรับองค์เก่า

ร้อยปีเล่า เก่าชำรุด ทรุดโทรมหนี

องค์เดิมนั่ง องค์ใหม่นอน นำพรดี

พระนอนนี้ ใหญ่กว่าใคร ในเมียนมาร์

114) อาคารโล่ง โปร่งบาง พรางแสงแดด

ห้าสิบแปด ฟุตเด่น เป็นหนักหนา

สองร้อยสิบ หกฟุต สุดคณา

เด่นสง่า ตาหวานฉ่ำ ล้ำเลอนาม

ช่อดอกไม้ ใบชัยชนะ มากราบไหว้

พระนอนใหญ่ งามเด่น เห็นเกรงขาม

พระประจำ วันอังคาร บันดาลนาม

สุขสมตาม งามบุญ เกื้อหนุนธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)