นิราศเมียนมาร์ (๕๖)

111) พรจากใจ ให้ลูกชาย หายจากทุกข์

ลูกสาวสุข สนุกได้ ไม่ถ่ายถอน

สิ่งดีดี มีได้ ให้บังอร

อยากขอพร วอนขอเจ้า มาเคล้าคลึง

ขึ้นรถรา มุ่งหน้า พาไปต่อ

ไม่รั้งรอ พ้อไม่ไกล เดี๋ยวไปถึง

แม้รถติด ผิดเวลา พารำพึง

ตื่นตะลึง ตาชะแง้ แลพระนอน

112) เจาทัตจี นี้งามสม คมขำนัก

ดวงพระพักตร์ สลักยิ้ม ปริ่มอัปสร

ขนตางอน อ่อนงาม นามพระนอน

ชายจีวร อ่อนพริ้ว ปลิวงดงาม

พักตร์แย้มยิ้ม ปริ่มเมตตา หน้าเป็นสุข

ผ่านพ้นทุกข์ สุขท้น จนล้นหลาม

กลางพระบาท วาดธรรมจักร สลักงาม

ร้อยแปดตาม นามมงคล พ้นภัยพาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)