สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๑๖)

"ถ้าคิดด้วย เหตุผลบนความรู้

ตรรกะ คู่ดูด้วยช่วยขานไข

จะไปได้ ให้ทางแก้แต่ไม่ไกล

ทีละขั้น มั่นใจไม่ละวาง

ถ้าคุณ ลืมตรรกะละทิ้งผ่าน

จินตนาการ ผ่านไกลไปกว้างขวาง

จะไปได้ ไม่รู้จบพบเส้นทาง

ไร้ขอบเขต เกศวางอย่างเปิดใจ"

Evening exercise 26/1/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)