กาพย์แก้วกวีกานต์ (๘๘)

"สุขสันต์ และสดใส

สุขฤทัย สุขฤดี

สุขะ พละมี

วรรณะศรี สง่าไกล

วันเกิด บังเกิดผล

ไตรรัตน์ดล บันดาลให้

การงาน ก้าวหน้าไป

หวังสิ่งใด ดั่งใจปอง"

20/1/58

แด่ พี่พยนต์ นบส. กพ. รุ่น 80

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)