ข้อควรพิจารณาก่อนจัดหาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Radio Frequency Identification (RFID)

tomzt
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ต้องรองรับการเชื่อมต่อกับ RFID โดยมี Standard Interchange Protocol V.2 (SIP2) ที่สำคัญไม่ควรต้องเสียเงินเพิ่มเติม ดังนั้น จึงควรเพิ่ม คุณลักษณะทางเทคนิคที่สำคัญที่ควรเพิ่มลงไปการจัดหาคือ "ระบบและอุปกรณ์ที่นำเสนอต้องสามารถทำงานร่วมกับระบบงานให้บริการยืมคืนห้องสมุดอัตโนมัติที่(ชื่อหน่วยงาน……….)ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ" ดังนั้นถ้ามีการจัดส่งระบบแล้ว ไม่สามารถใช้ระบบได้ ก็ถือว่าไม่ผ่านการตรวจรับตามขั้นตอนพัสดุ หรือให้ดีขอใบรับรองจากผู้ขายก็ได้ครับ ว่าได้รับการรับรองจาก ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่หน่วยงานใช้ ว่าผ่านการทดสอบและทำงานได้
  • งบประมาณสำหรับการติดตั้งระบบ RFID เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบค่อนข้างสูง โดยแผ่นป้ายข้อมูล RFID 1 แผ่นราคา 15-30 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนเครื่องปฏิบัติการสำหรับยืม-คืนด้วยตนเอง (Workstation) และเครื่องอ่านแบบมือถือ (Hand-held reader) ดังนั้นห้องสมุดจำเป็นต้องเตรียมงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆดังนี้

อ่านต่อได้ที่ ข้อควรพิจารณาก่อนจัดหาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Radio Frequency Identification (RFID)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พื้นที่แบ่งบันความรู้ความเห็น (0)