การให้ Rating บทความใน WordPress

tomzt
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จาก Post WordPress การตัดคำและ Read More ที่บอกว่าจะพูดถึงเรื่องการให้ Star Rating ใน Post ต่างๆ ของ WordPress แนวคิดนี้คิดว่าจะเอาไว้ให้คะแนนสำหรับบทความต่างๆ ที่จะเขียนในระบบ Blog แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องให้คะแนนได้หลายๆ ด้าน และแต่ละด้านมีระดับคะแนนต่างๆกันได้ เช่น

  1. ด้านการเขียนให้อ่านได้เข้าใจง่าย 5 คะแนน
  2. ด้านการนำไปใช้งานได้จริง 5 คะแนน
  3. ด้านการนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 10 คะแนน

เป็นต้น สำหรับ WordPress เองก็มี Plugin หลายตัวที่สามารถให้คะแนนได้ แต่ส่วนใหญ่พบว่ามักจะให้ได้แค่ด้านเดียว และที่สำคัญต้องให้ได้ง่าย เช่น เป็นแบบ Rating Scale ที่ใช้ดาวเป็นตัวแทนค่าคะแนนประมาณ นี้

อ่านต่อได้ที่ การให้ Rating บทความใน WordPress

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พื้นที่แบ่งบันความรู้ความเห็น (0)