ASRS Library

tomzt
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ASRS ย่อมาจาก Automated Storage and Retrieval System

คือระบบในการจัดเก็บและค้นคืนหนังสือแบบอัตโนมัติ โดยมีหลักการทำงานคือ หนังสือจะอยู่ในพื้นที่สำหรับจัดเก็บ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่แยกออกจากพื้นที่อ่านหนังสือ โดยระบบนี้จะมีข้อดีคือ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บหนังสือเพราะสามารถเรียงหนังสือได้ชิดกันโดยไม่ต้องเว้นช่องว่างให้ผู้ใช้บริการเข้าไปค้นหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดเก็บ

เมื่อผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ ก็จะทำการค้นรายชื่อหนังสือที่ต้องการผ่าน OPAC เมื่อพบหนังสือที่ต้องการก็จะทำการ Login เพื่อยืนยันความต้องการหนังสือ

อ่านต่อได้ที่ ASRS Library

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พื้นที่แบ่งบันความรู้ความเห็น (0)