การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง


การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง และการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ไว้ดังนี้

1. ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 งานก่อสร้าง
1.2 การจ้างควบคุมงาน
1.3 การจ้างออกแบบ
1.4 การจ้างที่ปรึกษา
1.5 การจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
1.6 การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
1.7 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
2. เงื่อนไขการประกาศ
2.1 ให้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท
2.2 ให้ประกาศในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังนี้
2.2.1 ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP)
2.2.2 เว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง หากไม่มี ให้ประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด
2.3 ระยะเวลาที่ประกาศ
2.3.1 กรณีการจัดหาที่มีการแข่งขันที่ต้องประกาศเชิญชวน
- ให้ประกาศตั้งแต่วันที่มีการประกาศขอบเขตดำเนินการ (TOR)หรือประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ให้ประกาศไปจนถึงวันที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีคำสั่งรับคำเสนอซื้อหรือจ้าง หรือเมื่อพ้น 30 วัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผล หรือผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงกำหนดก่อน
2.3.2 กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน
- ให้ประกาศภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจได้อนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง หรืออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
หรืออนุมัติให้เงินสนับสนุนทุนการวิจัย
- หากไม่สามารถประกาศก่อสร้างการสั่งซื้่อสั่งจ้างได้ ให้ประกาศพร้อมกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ให้ประกาศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
การประกาศดังกล่าว ให้ประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

http://psdst.blogspot.com/2013/08/blog-post_7487.h...

คำสำคัญ (Tags): #ราคากลาง#ป.ป.ช.
หมายเลขบันทึก: 585016เขียนเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2015 16:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2015 16:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี