สัปดาห์ที่ 6 (9-12-57) <ถึงตา 5/2 บ้าง>

วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมต้องสอนทำขนใเวิฟเฟอร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โดยขั้นตอนต่าง ๆ ก็เหมือนเดิม วิธีการสอนก็๋เหมือนเดิมแต่วันนี้ผมได้เพิ่มผงฟูลงในแป้งให้มากกว่าสูตรนิดหน่อย เพราะอยากได้แป้งมันฟูและนิ่มมากขึ้น เด็กต่างกินขนมที่ตัวเองทำอย่างอร่อยมีความสุข สนุกสนานเฮฮากันเป็นอย่างมาก ๆ ต้องขอบคุณครูพี่เลี้ยงของผมจริง ๆ ที่ได้สอนผมทำขนมเวิฟเฟอร์อย่างน้อยผมก็ได้มีความรู้ในการทำขนม 1 อย่างแล้วขอบคุณมากจริง ๆ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชวกร ไชยสิทธิ์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)