ไม่ตัดผมเหรอ -- ท่านผอ. จัดให้ (20/1/2558)

เช้าวันที่หมอกลงหนาตา อีกครั้งของฤดูหนาว

ภาพ : วิวสสวยในหวอกหนา

พร้อมกับรถสีเขียว และชุดทหารที่ทำให้ปะหลาดใจ

ในกิจกรรมหน้าเาสธงวันนี้มี ทอ ทหาร 3 นาย มาพูดหน้าเสาธง มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

ภาพ : ทอ ทหาร อดทน

นักเรียนก็ตื่นเต้นและตั้งใจฟังคุณทอทหารอย่างดีค่ะ

หลังจากคุณทหารกลับ ครูฝ่ายัธนมจึงตรวจผมนักเรียนที่ยังไม่มีกรแก้ไขทรงผมที่ผิดระเบียบของโรงเรียนอยู่ค่ะ ได้เรียกตัวนักเรียนออกมา แล้วท่าน ผอ. บอกว่า "เดี๋ยวตัดให้เอง"

ภาพ : ท่าน ผอ. ลงมือตัดผมเองเลยค่ะ

ท่านผอ. สละเวลาการทำงานสวนตัวมาตัดผมนักเรียน ทั้งเช้าของวันนี้เลยค่ะ

และช่วงบ่ายของวันนี้ ดิฉันเองก็ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยควบุมการติว O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาศิลปศึกษากับคุณครูประจำวิชานี้ค่ะ

ภาพ : การติว O-NET วิชาศิลปศึกษา

หลังเลิกเรียนของวันนี้ก็ยังมีการซ้อมฟุตบอลหญิงของโรงเรียนด้วยค่ะ นำโดยครูพละทานเดียวของโรงเรียนค่ะ

ซ้อมวันนี้เป็นวันแรกของภาคเรียนค่ะ

ภาพ : นักฟุตบอลหญิงของโรงเรียนค่ะ ฝึกซ้อมวันแรก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการสอนของนางสาวเมธินี เดชะ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)