16 มกราคม วัันครูแห่งชาติ (16/1/2558)

วันนี้ถึงจะไม่มีการเรียนการสอน แต่สำหรับครูทั้หมดแล้ว จะต้องมาร่วมงานวันครู ที่โรงเรียนเชยงดาววิทยาคม โรงเรียนประจำอำเภอเชียวดาวเราค่ะ

ภาพ: ดิฉันและเพื่อนนักศึกษาที่นาน ๆ มาเจอกัน

ภาคเช้าของวันนี้เป็นพิธีการ มีการร้องเพลครู และมอบรางวัลครูดีเด่น และรางวัลครูดีปลอดอบายมุข หลายรางวัลเลยค่ะ

ภาพ:บรรยายกาศของงานค่ะ

ภาคบ่ายเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างครูสายเหนือ กับครูสายใต้ค่ะ โดยนับเอาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเป็นจุดศูนยกลางในการแบ่งสายค่ะ

และดิฉันได้รับหน้าที่ดูแลเรื่องซุ้มอาหาร ของโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายคะ เพราะทุกโรงเรียนจะมีการจัดเตรียมซุ้มอาหารของตนเองค่ะ แล้วพอถึงเวลาเที่ยงก็มีการแจกจ่ายอาหารแบ่งปัน เพื่อให้พบป่ะกับครูระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งกันและกันค่ะ

ภาพ:ซุ้มอาหารของโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการสอนของนางสาวเมธินี เดชะ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)