ช่วงนี้  หมู่ 2 ,3  บ้านชุมแสง  ,บ้านจันพอ   เกี่ยวข้าวหนีน้ำ  เพราะเห็นฝนตั้งเค้าน่ากลัว   การทำถ่านผลไม้ดับกลิ่น  จึงต้องหยุดพักไว้ก่อน  ต้องเอารายได้หลักไว้ก่อน  ส่วนรายได้เสริมค่อยว่ากันทีหลัง

ครูแอ๊ะเป็นห่วงพี่น้องบ้านชุมแสง   แม้ฝนตกก็ยังซิ่งมอเตอร์ไซด์ไปเยี่ยม  ...  คุณอำนวยคนนี้  ...เด็ดจริงๆ