Contact

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  การเยี่ยมบ้านนักเรียนทำให้ครูรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน  
การไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทำให้ครูรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนเพื่อให้รู้ปัญหาของนักเรียนเพื่อนำมาร่วมกันแก้ปัญหากันผู้ปกครอง เพื่อนครูในโรงเรียน เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความพร้อม ความต้องการของนักเรียน

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 58441, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 5, Read: Click

Tags #การเยี่ยมบ้าน

Recent Posts 

Comments (5)

     ดิฉันก็เคยไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเหมือนกัน  มันได้ข้อมูลมากมายล้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น  แต่ที่ลืมไม่ลงดิฉันโดนสุนัขกัดที่บ้านนักเรียน  ต้องไปฉีดยากันบาดทะยักที่โรงพยาบาลเป็นสิบวัน  เล่าไว้จะได้ระวังหาทางหนีดีไล่  อย่าซุ่มซ่ามเหมือนดิฉัน
ชอร์ค
IP: xxx.123.49.3
Written At 

เห็นด้วยกับการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพราะอย่างน้อยผู้ปกครองก็เห็นความสำคัญของเราและเชื่อเรา พอมีปัญหาเกี่ยวกับเด็กทุกสิ่งทุกอย่างก็จะแก้ปัญหาได้ง่าย

น่าสงสารคนสิงห์จังค่ะแล้วถ้าไปเยี่ยมครั้งต่อไปจะระวังตัว
เห็นด้วยกับการเยี่ยมบ้าน เพราะเป็นการทราบปัญหาของนักเรียนจากการที่ได้ไปพบเห็นในสภาพจริงทำให้ครูสามารถรู้และแก้ปัญหาของนักเรียนได้ตรงจุด แต่ระวังสุนัขไว้บ้างก็คงจะดีครูทุกคนควรจะไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนให้ครบนะคะเดียวเขาจะน้อยใจ
Noppadol Buddha
IP: xxx.151.232.70
Written At 

ใช้งาน GOTOKNOWไม่ค่อยเป็น ใครก็ได้กรุณาส่งให้ผมทีครับ..ขอบคุณครับ