ความหมายนวัตกรรม

  Contact

นวัตกรรม หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น

 เทคโนโลยี หมายถึงการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการแก้ปัญหา ผู้ที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ เรียกว่านักเทคโนโลยี

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

Post ID: 58431, Created: , Updated, 2012-02-11 16:18:22+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #สาระน่ารู้

Recent Posts 

Comments (1)

jenny
Written At 
คิดว่ามีความรู้มากนักเหรอสถุนบ้านนอก  ไพร่