GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ข่าวปัญหาการศึกษา (6) ศธ.ผลักดัน พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน-ลดภาษี ขอแก้กม.ยกฐานะ "3สนง." ขึ้นเป็นกรม - จีรวรรณ

ศธ.ผลักดัน พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน-ลดภาษี ขอแก้กม.ยกฐานะ "3สนง." ขึ้นเป็นกรม
ชื่อเรื่อง : ศธ.ผลักดัน พ...การศึกษาเอกชน-ลดภาษี ขอแก้กม.ยกฐานะ "3สนง." ขึ้นเป็นกรม

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน         ฉบับประจำวันอังคารที่  31 เดือนตุลาคม พ..2549  หน้า  27

นางจีระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ นายกสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนและคณะได้เข้าพบ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อขอให้ช่วยผลักดันและแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาเอกชนในประเด็นต่างๆ อาทิ ช่วยผลักดันร่าง พ...การศึกษาเอกชน ที่ได้ยกร่างมาตั้งแต่ปี พ..2544 แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ ปรับลดภาษีที่เรียกเก็บจากโรงเรียนเอกชน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยเฉพาะในส่วนของโรงเรียนเอกชน ที่ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ จะอยู่ในความดูแลของ สช. ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่โรงเรียนเอกชนในต่างจังหวัดกับอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่ไม่เข้าใจสภาพการทำงานของโรงเรียนเอกชน ส่งผลให้โรงเรียนเอกชนโตไม่เป็น เพราะต้องคอยเดินตามโรงเรียนรัฐ   ชื่อผู้บันทึก :  จีรวรรณ  เศวตพงษ์ วันที่  10 พ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): จีรวรรณ
หมายเลขบันทึก: 58426
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)