ข่าวปัญหาการศึกษา (5) มศวแนะรื้อหลักสูตรครูพละชี้ต้องแก้ไขก่อนเดินซ้ำรอย - จีรวรรณ

มศวแนะรื้อหลักสูตรครูพละชี้ต้องแก้ไขก่อนเดินซ้ำรอย
ชื่อเรื่อง : มศวแนะรื้อหลักสูตรครูพละชี้ต้องแก้ไขก่อนเดินซ้ำรอย

แหล่งที่มา :  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์            ฉบับประจำวันอังคารที่  31 เดือนตุลาคม พ..2549  หน้า  23

                   .ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   (มศว) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการผลิตครูพลศึกษาให้เพียงพอต่อการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและมวลชน เพื่อต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขณะนี้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยังไม่มั่นใจว่าเมื่อให้ผลิตครูพลศึกษาเพิ่มขึ้น แล้วจะมีอัตราบรรจุให้กับครูพลศึกษามากน้อยแค่ไหน และโดยส่วนตัวตนก็ไม่อยากให้มองแค่จำนวนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองคุณภาพเป็นตัวตั้ง หลักสูตรการผลิตครูพลศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยน ไม่ใช่สอนเพียงแค่ให้เด็กหรือเยาวชนเล่นกีฬาเป็นเท่านั้น แต่ครูพลศึกษาต้องมีความรู้ในหลายด้าน นอกจากจะปั้นเด็กให้เป็นนักกีฬาแล้ว จะต้องทำให้เด็กมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดีด้วย                   สิ่งสำคัญในการผลิตครูพลศึกษาจะต้องให้มีจรรยาบรรณ มีความเป็นครูให้มากกว่าเดิม โดยจะต้องเน้นให้ครูพลศึกษามีความเมตตาต่อเด็ก มีคุณธรรม จริยธรรม ทุ่มเท เสียสละ มีบุคลิกภาพที่ดี รู้จักวางตัวให้เหมาะสม   นอกจากนี้ในการผลิตครูพลศึกษาจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการอย่างรอบคอบ ดูความพร้อมของสถาบันการศึกษา ดูหลักสูตร ไม่ใช่นึกจะเพิ่มจำนวนการผลิตก็เพิ่ม   ชื่อผู้บันทึก :  จีรวรรณ  เศวตพงษ์                วันที่  10 พ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จีรวรรณ เศวตพงษ์

คำสำคัญ (Tags)#จีรวรรณ

หมายเลขบันทึก: 58424, เขียน: 10 Nov 2006 @ 11:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)