สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๙๑)

"นัก บริหารที่ชาญฉลาด

บริหาร ราชการงานทั้งหลาย

ที่ ต้องทำนำการงานมากมาย

ฉลาด หลายรอบรู้กอบกู้ชัย

ไม่เคย ท้อขอสู้รู้คุณค่า

สิ้นหวัง พาใจให้ไม่สดใส

จาก บทเรียนเพียรฝึกฝนอดทนไป

คนโง่ ให้ได้คิดสะกิดตน"

Morning exercise 8/1/58

สวนสาธารณะเพชะบุระ เมืองเพชรบูรณ์

"นักบริหารที่ฉลาด ไม่เคยสิ้นหวังจากคนโง่"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)