นิราศเมียนมาร์ (๓๑)

61) ความศรัทธา มหาศาล ผ่านทางวัด

ดูเคร่งครัด จัดไว้ ใฝ่สวรรค์

ชาตินี้จน ทนทุกข์ใจ ไม่เทียมทัน

ผลบุญอัน ทำดี นี้ตามไป

ความเชื่อเทพ เทวา ยังแน่นหนัก

เห็นประจักษ์ ภักดิ์ใจ ไม่หวั่นไหว

พระเทวา สัตว์ประจำ นำโชคชัย

เกิดวันใด ให้ลง สรงน้ำกัน

62) ถือกำเนิด วันใด ให้เลือกสรง

มหาหงส์ คล้องพระศอ ขอนับขัน

น้ำที่สรง ลงไป ใช้ตามวัน

อาทิตย์นั้น หกขันลง สรงพระเลย

พญาครุฑ ประจำวัน อันสง่า

เสาเทวา พระสัตว์ จัดเฉลย

เฉลี่ยสรง สี่อย่าง ทางที่เคย

อย่าเฉยเมย เอ่ยวาจา ว่าแต่ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)