ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

krunarong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สำหรับผู้ประกอบวิชาขีพทางการศีกษา คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น....ครับ


โหลดข้อมูลได้จาก http://www.ksp.or.th/ksp2013/download/index.php?mi...

ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา :โรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเห็น (0)