กาพย์แก้วกวีกานต์ (๔๖)

"ดวงตะวัน แจ่มฟ้า

ดวงชีวา พาสุขสันต์

ดวงดารา มาห่างกัน

ดวงตะวัน มาส่องใจ

ดวงกมล สุขี

ดวงฤดี ที่ผ่องใส

ดวงตะวัน สรรค์ไว้

ดวงฤทัย ไม่ทุกข์ตรม"

13/12/14

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)