สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๕๘)

"พระอาทิตย์ จรัสแสง แจ้งแจ่มฟ้า

พระอาทิตย์ จรัสตา จ้าแจ่มใส

พระอาทิตย์ จรัสเด่น เห็นวิไล

พระอาทิตย์ จรัสใส ใจรื่นรมย์

พระอาทิตย์ แจ่มใส ใจหรรษา

พระอาทิตย์ แจ่มตา พาสุขสม

พระอาทิตย์ แจ่มฟ้า คราได้ชม

พระอาทิตย์ แจ่มคม สมค่างาม"

Morning exercise 10/12/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)