นิราศเมียนมาร์ (๕)

9) เรือสินค้า ห้าหมื่นดี ดับลิวที

เทียบท่านี้ เทียบได้ ไม่กังขา

ปีละสี่ ล้านทีอี ยูมีมา

ส่งสินค้า ใกล้ไกล ไม่ปนเป

โครงการต่อ ขอขยาย รับเรือใหญ่

ขั้นสองได้ ท่าลึก ไม่นึกเฉ

สิบหกเมตร ลึกมาก จากผิวเล

ไทยทุ่มเท พัฒนา ท่าเทียบเรือ

10) กำลังออก แบบสร้าง ทางที่สาม

ขยายตาม ทำเพิ่ม เติมที่เหลือ

เก้าท่าเทียบ เรือได้ ไว้จุนเจือ

เตรียมสร้างเพื่อ ขนส่งไทย ไปยั่งยืน

สิบแปดเมตร ครึ่งตรึง ถึงระดับ

เตรียมรองรับ เรือใหญ่ ไม่ต้องฝืน

เอกชน ร่วมบริหาร ให้หยัดยืน

ต้อนรับคลื่น สินค้า มหาชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)