สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๕๖)

"ขอมุ่งมั่น ทำดี มีคุณค่า

ขอมุ่งมั่น ฟันฝ่า อย่าถอยหนี

ขอมุ่งมั่น เติมต่อ ก่อความดี

ขอมุ่งมั่น ธรรมวิถี ชี้นำใจ

ขอมุ่งมั่น แผ้วถาง ชี้ทางสุข

ขอมุ่งมั่น บำบัดทุกข์ สุขสดใส

ขอมุ่งมั่น สร้างชีวา ประชาไทย

ขอมุ่งมั่น หมั่นให้ ไทยมั่นคง"

Morning exercise 9/12/57

ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)