สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๕๒)

"สองเราเพลิน เดินคู่ อยู่เคียงข้าง

สองเราถาง ทางชีวิต ลิขิตฝัน

สองเราหวัง พลังใจ เติมให้กัน

สองเราหมั่น สรรค์บุญ เกื้อหนุนไป

สองเราอยู่ คู่ใจ ไม่ไหวหวั่น

สองเราอยู่ คู่กัน ไม่หวั่นไหว

สองเราอยู่ คู่เคียง หล่อเลี้ยงใจ

สองเราอยู่ คู่ไว้ ไม่ห่างกัน"

Morning exercise 6/12/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)