สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๕๓)

"โอบล้อมด้วย ไอรัก สลักจิต

โอบล้อมด้วย มิ่งมิตร สนิทสนม

โอบล้อมด้วย วจี ที่ชื่นชม

โอบล้อมด้วย ส่วนผสม ภิรมย์ใจ

โอบล้อมด้วย ผืนฟ้า นภากาศ

โอบล้อมด้วย ธรรมชาติ สะอาดใส

โอบล้อมด้วย ท้องน้ำ งามวิไล

โอบล้อมด้วย อุ่นไอ ใจสองเรา"

Morning exercise 7/12/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)