สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๔๖)

"ขอลูกเป็น คนดี มีวิชา

ขอลูกเป็น คนกล้า ท้าทุกข์ถม

ขอลูกเป็น คนธรรม น่านำชม

ขอลูกบ่ม เพาะปัญญา ค่าอนันต์

ครบวันเกิด เพริศแพร้ว ลูกแก้วเอ๋ย

ขอเอื้อนเอ่ย พรดี มีสุขสันต์

พบแต่สิ่ง รมย์รื่น ทุกคืนวัน

ทุกข์โศกผัน ห่างไกล พ้นภัยพาล"

Happy Birthday my beloved son, Klui

3/12/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)