สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๔๕)

"ขอมุ่งมั่น ฟันฝ่า ทำหน้าที่

ขอมุ่งมั่น ทำดี ที่พ่อสอน

ขอมุ่งมั่น ทำไป ไม่เกี่ยงงอน

ขอมุ่งมั่น ทำก่อน ผ่อนทุกข์ไทย

เกิดเป็นไทย อาศัย ในถิ่นนี้

เกิดเป็นไทย โชคดี กว่าที่ไหน

เกิดเป็นไทย ใช้ชีวี มีสุขใจ

เกิดเป็นไทย สร้างชื่อไว้ ให้แผ่นดิน"

Morning exercise 2/12/57

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)