สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๔๓)

"แสงสีทอง ส่องฟ้า ครารุ่งสาง

แสงสุรีย์ ส่องทาง สว่างใส

แสงเรืองรอง ส่องสุข ทุกข์ห่างไกล

แสงอันใด ไม่เท่าธรรม ส่องนำใจ

ยิ่งลำบาก ยิ่งต้องสู้ รู้ใจนิ่ง

ยิ่งดียิ่ง ถ่อมตนไว้ ไม่หวั่นไหว

ยิ่งแย่ยิ่ง ต้องเชื่อมั่น ปัญญาไว

ยิ่งมียิ่ง ต้องให้ ไว้เป็นทาน"

Morning exercise 29/11/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)