กาพย์แก้วกวีกานต์ (๓๔)

"บัวตอง เหลืองอร่าม

บอกความงาม ความสดใส

ได้ชม แสนสุขใจ

งามวิไล ทุ่งบัวตอง

ทุ่งทอง เหนือทิวเขา

ท้องทุ่งเรา ภูเขาทอง

บัวตอง เชิญชวนมอง

เป็นทุ่งทอง ทิวเขางาม

27/11/57

ชมทุ่งดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)