สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๓๙)

"ลุก ขึ้นหมายทายท้ากล้าต่อสู้

ยืน ประกาศให้โลกรู้สู้เพียงไหน

ก้าว ออกหน้าฝ่าฟันไม่หวั่นใจ

เดิน ออกไปไล่ล่าหาฝันตน

มุ่ง ไปตามทางเดินเผชิญชีวิต

มั่น ในจิตใจกล้ามาฝึกฝน

สู่ เส้นทางต่างรู้ดูวกวน

ฝัน เปี่ยมล้นคนกล้าพาสู่ชัย"

Morning exercise 22/11/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)