​กรณีศึกษาสิทธิของคนต่างด้าวที่จะมีล่ามที่น่าเชื่อถือได้ในกระบวนการพิจารณาทางศาล : แม้เป็นคนต่างด้าวและพูดภาษาไทยไม่ได้ ศาลฎีกาใน ฎ.๑๐๔๔๙/๒๕๕๖ ก็ยืนยันถึงหน้าที่ที่รัฐไทยจะต้องมีล่ามที่น่าเชื่อถือได้เพื่อคนต่างด้าวที่เป็นจำเลยนคดีอาญาบนศาลไทย

Archanwell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กรณีศึกษาสิทธิของคนต่างด้าวที่จะมีล่ามที่น่าเชื่อถือได้ในกระบวนการพิจารณาทางศาล : แม้เป็นคนต่างด้าวและพูดภาษาไทยไม่ได้ ศาลฎีกาใน ฎ.๑๐๔๔๙/๒๕๕๖ ก็ยืนยันถึงหน้าที่ที่รัฐไทยจะต้องมีล่ามที่น่าเชื่อถือได้เพื่อคนต่างด้าวที่เป็นจำเลยนคดีอาญาบนศาลไทย

-------------------------------------------------------------------------

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10449/2556

พนักงานอัยการจังหวัดตราด โจทก์

นางมาลี สิงหพันธ์ กับพวก จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 13, 208(2), 225

ผู้เสียหายทั้งสามเป็นคนต่างด้าวเบิกความโดยไม่ปรากฏว่าล่ามได้สาบานหรือปฏิญาณตนแล้ว และไม่ปรากฏว่าผู้ที่ลงลายมือชื่อในคำให้การพยานในฐานะล่ามนั้นเป็นใคร การสืบพยานปากผู้เสียหายทั้งสามจึงเป็นการฝ่าฝืน ป.วิ.อ. มาตรา 13 ชอบที่จะต้องเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบดังกล่าว และย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ปากผู้เสียหายทั้งสามและพิพากษาใหม่ให้ถูกต้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 208 (2) ประกอบมาตรา 225

________________________________

( วรงค์พร จิระภาค - วิรุฬห์ แสงเทียน - ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี )

ศาลจังหวัดตราด - นางสาวจิรารส พร้อมปริศนา

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายจรัญ เนาวพนานนท์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Archanwell#Human-Rightsความเห็น (0)