สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๓๕)

"กล้าทึ่เริ่ม เติมฝัน เช้าวันใหม่

กล้าที่ไป ตามใจ ที่ใฝ่ฝัน

กล้าที่ก่อ ต่อเติม เสริมชีวัน

กล้าที่ฝัน สรรค์สร้าง ทางที่ดี

ก้าวไปทำ นำทาง สร้างชีวิต

ก้าวพิชิต ลิขิตชัย ไม่ถอยหนี

ก้าวไปเถิด เปิดฟ้าใหม่ ให้ชีวี

ก้าวที่มี ฤดีกล้า ท้าเส้นชัย"

Morning exercise 18/11/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)