นิราศอิตาลี (๘๙)

177) เรื่องบินจอด พาลง ส่งถึงที่

แผ่นดินนี้ แดนไทย ไม่ใหลหลง

แผ่นดินเกิด เจิดจรัส ชัดเผ่าพงศ์

ไทยยืนยง ลงหลัก ปักถิ่นฐาน

เดินผ่านด่าน ตอมอ รอไม่นาน

รอสายพาน แปดหนอ ขอไขขาน

รับกระเป๋า สัมภาระ หน้าเบิกบาน

รถตู้ผ่าน พาลับ กลับกอพอ

178) ครบเวลา หมดนัด ทัศนศึกษา

ทั้งโรมา นาโปลี ที่ร้องขอ

เกาะคาปรี ซอร์เรนโต ยังไม่พอ

โชคดีหนอ ได้ไป ปอมเปอี

หัวหน้าคณะ สุทธิลักษณ์ น่ารักมาก

ไม่ออกปาก บ่นใคร ให้หมองศรี

ผอออ วิทยาลัย ท่านใจดี

กลุ่มจึงมี ความสุข ทุกทุกวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (0)