สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๓๓)

"ฟ้ายามเช้า เคล้าเมฆา มาอยู่ข้าง

ตะวันวาง สว่างใส ใกล้สิงขร

หมอกจางจาง วางข้าง ทางสัญจร

ดินก็อ่อน นุ่มไว้ ให้พฤกษ์พรรณ

น้ำที่กว้าง สร้างไว้ ให้มัจฉา

ท้องธารา ปลาอยู่ ดูสุขสันต์

ธรรมชาติ สร้างมา ค่าอนันต์

คนจงสรรค์ สร้างทำ แต่กรรมดี"

Morning exercise 17/11/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)