นิราศอิตาลี (๘๕)

169) ทำโครงการ งานกลุ่ม เรื่องโชห่วย

ต่างก็ช่วย กันทำ กระฉับกระเฉง

ออกสัมภาษณ์ เก็บข้อ มูลกันเอง

ร่วมบรรเลง ลีลา เขียนรายงาน

ทำอย่างไร โชห่วยไทย ได้อยู่รอด

ทำให้ปลอด โปร่งไป ช่วยไขขาน

มาอิตาลี ดีใจ ได้ดูงาน

แม้ไม่นาน เทคนิคได้ ไปแนะนำ

170) นาฬิกา บอกว่า ดึกแล้วหนอ

มัวรีรอ ทำไม ให้ขบขำ

หลับตาเถอะ สมองสั่ง ดั่งพรึมพรำ

มัวเก็บงำ ง่วงไว้ ไม่ได้ที

หลับสักหน่อย พักซักนิด ทำจิตว่าง

เกินครึ่งทาง บินไป ไม่หน่ายหนี

พักผ่อนได้ เก็บแรงไว้ ให้ชีวี

วันพรุ่งนี้ งานรอ ไม่ท้อใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (0)