สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล


แหล่งที่มา : เอกสารประกอบการเรียน

วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิเคราะห์และออกแบบระบบความเห็น (0)