“ทัศนคติ”


"ทัศนคติ" ในการเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าหากคนๆหนึ่งมี "ทัศนคติ" กับตนเองไปในทางที่ดี

มี "ทัศนคติ" กับงานที่ดี และมี "ทัศนคติ" และกับสิ่งที่ตนทำ ไม่ว่างานนั้น หรือสิ่งนั้นๆ

จะเล็กหรือใหญ่ จะสำคัญมากหรือสำคัญน้อยแค่ไหน และมองสิ่งที่ทำอยู่นั้นมีค่าและทำสิ่งนั้นๆ

เต็มความสามารถ แล้ว คนที่มี "ทัศนคติ" เช่นนี้ ถ้าเขาจะล้มเหลว ก็ล้มไม่นาน

ถึงแม้ทำผิดพลาดก็ไม่ท้อถอย แก้ไขสิ่งที่ผิดแล้วเริ่มต้นใหม่

เมื่อ ประสบความสำเร็จก็ไม่ประมาทกับความสำเร็จนั้น

ไม่ดูถูกคนที่ด้อยกว่า ไม่ดูถูกหรือสบประมาทตนเอง

ทุกอย่างล้วนมาจาก "ทัศนคติ" ทั้งนั้น

วารีไร้รูป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สร้างความสุขด้วยคิดบวกความเห็น (0)