การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอสประเทศไทย และทัศนศึกษาประจำปี พ.ศ.2557 : สาระสำคัญ - งานมุทิตาจิต - อาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2557


งานอาสาสมัคร เกิดจากการอุทิศตนทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมฯ โดยไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินทอง แต่ได้รับความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอสประเทศไทย และทัศนศึกษาประจำปี พ.ศ.2557 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 -13 ธันวาคม 2557 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

คณะกรรมการมูลนิธิฯ -คณะกรรมการดำเนินงานและประธาน-รองประธานเอเอฟเอสเขต-ศูนย์ฝ่ายอุปถัมภ์ฯ

กิจกรรมโดยสรุป

***...พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 100 ปีเอเอฟเอส...***โดยคุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่
การนับ 100 ปีนี้เริ่มจากวันที่ทหารอเมริกันขับรถขนย้ายผู้ป่วยจากสงคราม ไปทำการรักษา ถือว่าเป็นการริเริ่มการสร้างสันติภาพ


การจัดประชุม World Congress ที่ประเทศฝรั่งเศสในวันอาสาสมัครโลก มีตัวแทนประเทศสมาชิก จำนวน 60 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุมฯ ในหัวข้อ " The AFS Effect: Daring to Create Change" (สนใจคลิกอ่าน) เพื่อสานการพัฒนาไปสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้การสนับสนุนจากองค์กร UNESCO

*** อ่านเพิ่มเติมได้จาก 1. American Field Service Centennial Anniversary in Paris

(กรุณาคลิกอ่าน) 2. AFS Brings Together World Leaders on Global Citizenship Education

เอเอฟเอสประเทศไทยดำเนินการอย่างเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง แต่การพัฒนาต้องเชื่อมโยงกับความพร้อมของประเทศสมาชิกฯ เนื่องจากปัญหาการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ของประเทศสมาชิกบางประเทศ จึงมีการพัฒนาโครงการในรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือก คือการอยู่หอพัก แต่ก็ยังส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและการพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในช่วงวันหยุด โดยเริ่มดำเนินการที่ประเทศเดนมาร์ก และตามด้วยประเทศอินเดีย และประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่เหลือก็ยังคงรูปแบบเดิม

ส่วนโครงการพัฒนาครูซึ่งมองว่าเป็นสิ่งคุณูปการต่อส่วนรวม จึงยังคงดำเนินการต่อไป แต่อาจเป็นระยะสั้น เพราะระยะยาวช่วงนี้ยังหยุดชะงักอยู่เนื่องจากปัญหาด้านกฏ-ระเบียบของประเทศอุปถัมภ์

และมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนา เช่นการปรับปรุงเวปไซต์ของเอเอฟเอสและวารสารสารสัมพันธ์ ที่ลงในระบบออนไลน์

***...โครงการที่น่าสนใจ...*** โดยคุณนพพล องค์ยลธรรม ผจก.แผนกพัฒนาโครงการใหม่

ประเทศไทยได้รับการคาดหวังสูงในการรับชาวต่างชาติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้ง นร.แลกเปลี่ยน โครงการ 18 + รวมทั้งอาสาสมัครและครู

โครงการใหม่ที่น่าสนใจคือ
1.โครงการเดนมาร์ก อยู่หอพัก ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทั้งภาษาเดนนิสและภาษาอังกฤษ
2. โครงการอินเดีย อยู่หอพัก ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทั้งภาษาอินเดียและภาษาอังกฤษ
3. โครงการนิวซีแลนด์ อยู่หอพัก เน้นภาษาอังกฤษ

***...โครงการจีนหอพักก็ยังคงดำเนินการอยู่เช่นเดิม... ***

การสมัครเข้าร่วมโครงการจัดไว้ในระบบทั่วไป เพียงแต่เลือกโครงการพิเศษนี้


***...THA Admission Registration System...***โดยคุณมนตร์วงค์ ภัทรวิทย์ นักเรียนเก่ารุ่น 21 ผู้บริหารบริษัท MBSA


เอเอฟเอสประเทศไทยจะนำระบบการรับสมัครทางออนไลน์มาใช้ในปี 2558 โดยเริ่มจากโครงการ เยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่น 55 (พ.ศ.2559-2560)

ในปีการศึกษา 2557 จำนวนนักเรียนที่สนใจสมัครสอบอยู่ประมาณ 15000 คน สอบผ่านข้อเขียนประมาณ 7000 คน ผ่านการสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการประมาณ 750-800 คน

คาดว่าปลายเดือนมกราคม จะจัดอบรมเกี่ยวกับระบบการรับสมัครทางออนไลน์ให้กับอาสาสมัครเอเอฟเอส

***...สรุปงานด้านการส่งเสริมอาสาสมัคร ประจำปี 2557...*** โดยคุณรัชนีกร ภู่สุโข ผอ.ฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร

1. กิจกรรมศึกษาดูงาน-แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ จัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ช่วงเดือนเมษายนและตุลาคม โดยดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครที่สนใจไป 3 ประเทศ คือ

1.ประเทศสาธารณรัฐรัสเซีย
2.ประเทศสาธารณรัฐลัตเวีย
3.ประเทศสาธารณรัฐฮังการี

2. AFS Spirit Strengthening เป็นโครงการที่จัดให้อาสาสมัครใหม่ๆเพื่อสร้างสปิริตเอเอฟเอส โดยจัดกิจกรรมให้อาสาสมัครได้ทำความรู้จักกับเอเอฟเอสมากขึ้นในเชิงลึก มีอาสาสมัครดีเด่นเป็น facilitators ให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์อย่างละเอียด รุ่นละประมาณ 30 คน จัดไปแล้ว 2 รุ่น ปีหน้าจะจัดรุ่นที่ 3

3. โครงการคัดเลือกอาสาสมัครไปส่งนักเรียนเดินทางไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ( Chaperone) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรป และญี่ปุ่น ปีละ 10-12 คน

4. กิจกรรมเอเอฟเอสอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ปี 2557 รวมได้ 20 กว่าโครงการ ฯ แต่ส่งผลงานมานำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์อยู่ 12 โครงการฯ

นับจำนวนสติ๊กเกอร์จากการกดไลท์จากอาสาสมัครที่เข้าร่วมประชุมฯ ที่มีจำนวนสูงสุด 2 โครงการ ฯคือ


โครงการ AFS Acts of Kindness: The Happiness Project VI (ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่) เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดราชโอรส


5. กิจกรรมอภิปรายเพื่อกำหนดวันรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ และการจัดประชุม Workshop

แบ่งกลุ่มอภิปรายจำนวน 4 กลุ่ม เพื่อลงมติกำหนดวันรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ และการจัดประชุม Workshop เรื่องการรับสมัครทางออนไลน์ และนำเสนอต่อที่ประชุมฯ มติส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรรับสมัครช่วงกุมภาพันธ์ และกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 สอบวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 จัดประชุมปลายเดือนมกราคม 2558 ซึ่งทางฝ่ายคัดเลือกฯจะนำไปพิจารณาอีกครั้ง


การนำเสนอมติของกลุ่มต่อที่ประชุมฯ โดยให้เหตุผลประกอบฯ


คุณเสาวณีย์ สิงหสุตกร หนึ่งในตัวแทนกลุ่มที่นำเสนอมติฯ

***...งานเลี้ยงสังสรรค์ ผูกพันรักไว้ให้นานเนา...***

มุทิตาคารวะ แด่อาสาสมัครเอเอฟเอสที่เกษียณอายุราชการ ปีนี้มีผู้เกษียณฯ ให้เกียรติมาร่วมงานจำนวน 15 ท่าน

ผอ.ประจวบ ชำนิประศาสตร์ กรรมการมูลนิธิฯ" กับคณะอาสาสมัครเอเอฟเอสผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557

นายชเนศ นาคะวิทย์ ผอ.ฝ่ายธุรการและกิจกรรม เอเอฟเอสประเทศไทย เกษียณฯปีนี้เช่นกัน

" คุณสุวณีย์ เสียงหลาย + คุณนิตยา สารรัตน์ + คุณรุจิรา คันทรง และคณะอาสาสมัครฯ "

นายคำพอง สมศรีสุข รองประธานที่ปรึกษาเอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร

***...ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่น ประจำปี 2557...***

อาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่น ประจำปี 2557 จำนวน 8 ท่าน

คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้อำนวยการใหญ่ แสดงความยินดีกับคณะอาสาสมัครดีเด่น

ผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการฝ่ายฯ กับคณะอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2557

กรุงเทพฯ จำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวเจียรนัย โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) ใน 12 พระราชูปถัมภ์
2. นายสมพจน์ โสมาภา อาสาสมัครเอเอฟเอสผู้อุทิศตนให้กับงานจิตอาสามาเนิ่นนาน


ภาคกลาง จำนวน 2 ท่าน
1.นางชวนชม ไชยวิทย์ ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนนวมินทร์ทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
2. นางวันเพ็ญ เขียนเอี่ยม ผู้ช่วยผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตปทุมธานี โรงเรียนธัญบุรี

ภาคเหนือ จำนวน 1 ท่าน
นางสาววัชรี สาริกบุตร ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม

ภาคใต้ จำนวน 1 ท่าน
นางเยาว์ผกา แก้วขาว ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตสงขลา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 ท่าน
1. นางชนิดา สร้อยน้ำ ผู้ช่วยผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตอุดรธานี
2. นายวิเศษ น้อยพึ่ง ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

***...อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ จากสภาสังคมสงเคราะห์...*** จำนวน 2 ท่าน โดยคุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ กรรมการมูลนิธิฯ

1. นางสาวประภาศรี พุ่มศิริ อาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่นปี 2544 และรางวัล Galatti Award ระดับโลก ปี 2545
2. นางทัศนีย์ ตาทอง อาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่น ปี 2547

***...ขอชื่นชมและแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้นะคะ งานอาสาสมัคร เกิดจากการอุทิศตนทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมฯ โดยไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินทอง แต่ได้รับความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น...***


***... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ...***

หมายเลขบันทึก: 582850เขียนเมื่อ 20 ธันวาคม 2014 20:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 ธันวาคม 2014 09:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี