การส่งภาพแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกใน Line โดยไม่ต้อง (+) ภาพเพิ่ม..ครับ

krunarong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มีคำอื่น ๆ อีก ลองพิมพ์ดูนะครับ....ขอบคุณครับ

................................................................

ขอบคุณ...พี่ไพรินทร์ ภู่กองพันธ์ พี่เอื้อม พี่ทรง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้..ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีสารสนเทศความเห็น (0)