สื่อโทรทัศน์

tuknarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

**** ผู้เขียนเลือกสื่อการสอนอีกหนึ่งทาง ซึ่งใช้ได้ดีมาก สื่อทางโทรทัศน์เพราะเด็กๆ ทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดี ผู้เขียนพยายามสอดแทรกคำสอน และหาแง่มุมที่แฝงด้วยคุณธรรม ชี้ให้เด็กๆ ได้เห็นและนำไปคิดต่อ เด็กๆ จึงมีความสุขกับการเรียนมาก และความคิดสร้างสรรค์ก็เริ่มผลิบานอย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tienstukความเห็น (0)