สุนทรีย์กวีศิลป์ (๙๐)

"รักเอ๋ยรักแม่

รักจริงแท้ แม่ให้ ไม่แปรผัน

รักแม่ลูก ผูกพัน กันทุกวัน

รักแม่นั้น อนันต์ค่า กว่าประมาณ

รักแม่ใหญ่ เกินกว่า มหาสมุทร

รักแม่สุด ดุจฟ้า มหาศาล

รักแม่เสริม เติมใจ ให้เบิกบาน

รักแม่ฉัน มั่นเป็น เช่นตะวัน"

Morning exercise 3/10/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)