สุนทรีย์กวีศิลป์ (๘๕)

"หวานเอ๋ยหวานใจ

หวานละมัย ละมุนล้ำ น้ำคำหวาน

หวานวาจา โฉมหน้า พาเบิกบาน

หวานสะคราญ โฉมยง ทั้งองค์นาง

หวานที่สุด สุดหวาน น้ำตาลไหว

หวานน้ำใจ ได้จรรโลง ไม่โผงผาง

หวานสิ่งใด ให้แพ้ แม่เอวบาง

หวานทุกอย่าง ต่างชม สมค่างาม"

Morning exercise 14/10/57

สวนสาธารณะเพชะบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)