สุนทรีย์กวีศิลป์ (๘๙)

"สุขสันต์ สำราญใจ หายขุ่นข้อง
วันเกิด น้องของพี่ มีสมหวัง
ชนิดา สุขี มีพลัง
บัญญัติ ดังสมใจ ที่หมายปอง
อายุ ยืนรื่นรมย์ สุขสมจิต
วรรณะ สถิตย์ผ่องใส ไม่มีหมอง
สุขะ ล้ำร่ำรวย ด้วยเงินทอง
พละ ครองสมองดี มีปัญญา"
14/12/14
สุขสันต์วันเกิดนะ แป๋วน้องรัก

จากพี่เชฐ พี่เอ้ แคน ขิม ขลุ่ย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)