สุนทรีย์กวีศิลป์ (๘๓)

"หากพบคน รักแท้ แน่นอนนัก

จงปกปัก รักไว้ ให้หวงแหน

ร้อยเหตุผล ปนมา หาทดแทน

ไม่มาดแม้น แน่นหนัก จักไม่ยอม

จะไม่ทิ้ง กันไป ไม่ยอมแพ้

มิผันแปร เปลี่ยนไป ใจถนอม

ด้วยรักแท้ แน่ใจ ไม่ตรมตรอม

จะไม่ยอม ทิ้งกันไป ให้ระทม"

Morning exercise 9/10/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)