ศุกร์กำลังราหู

paque
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เป็นวันศุกร์กำลังราหู เพราะเหตุว่า ราหูมีกำลังเป็น 12 จึงกำหนดให้วันนี้เป็นวันศุกร์กำลังราหู พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก แต่ถึงอย่างไรเสียทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมของแต่ละคนที่ได้กระทำกันมาทั้งสิ้น และจะหยุดเมื่อถึงจุดหมายที่ได้กำหนดไว้แล้ว่า วันนี้วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ด้วยจิตอาริโย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Vitaday(สรรพสารเสริมภัค)ความเห็น (0)