กิจกรรมรับน้อง ม.1 ครับ

คุณครูวิสุทธิ แสนสุวรรณ์ ได้ดูแลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.3 และวันนี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรมรับน้อง ม.1 ขึ้น

เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ เป็นมิตรหนึ่งเดียวใจเดียวของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางเฟือง และสร้างความสนิทรักไคร่กลมเกลียวกันในหมู่คณะ

เนื้อตัวเปื้อนโคลนไปหมด แต่สีหน้าดูอิ่มเอมและมีความสุขมากเลยครับ หวังว่ากิจจะกรรมนี้คงทำให้นักเรียนของเราสนิทกัน และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)