สอนอย่างเดียวไม่ได้...ต้องทำงานให้เป็นด้วย!!

บทบาทและหน้าที่ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันนี้ดิฉันได้รัมอบหมายจากครูผู้เลี้ยงให้ช่วยทำบอร์ดการประเมิน..ซึ่งครูจะเข้ารับการประเมินในวันพรุ่งนี้

>>>>>>ดิฉันก็ได้ทำหน้าที่ ตรงนี้คือตั้งแต่ ปรินงาน พิมพ์งาน อัดรูป ทุกอย่างๆๆ

..........................เมื่อเรามาทำหน้าที่ตรงนี้การสอนอย่างเดียวคือไม่ใช่..เราต้องทำงานให้เป็น ในหน้าที่ที่เกี่ยวกับครู และข่วยเหลือหรือเ็ต็มใจทำให้ เพราะบทบาทของครู คือ หน้าที่การงาน ความเสียสละ อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ^^

>>>>>>เรียบร้อยแล้วค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)

aum
IP: xxx.231.230.194
เขียนเมื่อ 

ชื่นชมค่ะ คุณสามารถมาก ๆ