จันทร์ ทำ ไฟ

24/11/57

วันนี้ทางเทศบาลตำบลสารภี มีกิจกรรม สอนทำโคมไฟ ทางโรงเรียนเลยนำเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรม

ส่งตัวแทนนักเรียนไป เรียนรู้ในกระบวนการทำ แล้วทำความรู้มาสอน เพื่อน ๆ ในกลุ่ม

นายเก่ง ลองทำเป็นคนแรก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศตวรรษ นันต๊ะ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)